Hier vind je gratis javascripts en applets om je website dynamisch te maken.

Korte inleiding

Met HTML kun je al een mooie website maken, alleen zijn deze pagina's wel statisch.
HTML is alleen een opmaaktaal waarin beschreven wordt waar elementen zich bevinden (zie  html).
Om een website dynamisch te krijgen, kun je gebruik maken van een scripttaal zoals bvb. javascript.

Java applet is een klein programmaatje die geschreven is in de programmeertaal Java.

Javascripts

Javascripts voor je website

Java applets

Java-applets voor je website

or