HTML Tags

Een HTML-pagina is opgebouwd met behulp van elementen die de code in blokken indelen. Een element wordt
gevormd door één of twee tags. Een tag is een code om een element te openen of te sluiten. In HTML hebben
alle tags dezelfde indeling, ze beginnen met een kleiner-dan teken "<" en eindigen met een groter-dan teken ">".
Over het algemeen zijn er twee soorten tags. Tags voor het openen <html> en tags voor het sluiten </html>. Het
enige verschil tussen de opening tag en een afsluitende tag is de slash "/".

Voorbeelden van tags:

Het B element:
Alle tekst tussen de openings tag <b> en de afsluitende tag </b> wordt vet weergegeven in de browser.

Het I element:
Alle tekst tussen de openings tag <i> en de afsluitende tag </i> wordt cursief weergegeven in de browser.

Het U element:
Alle tekst tussen de openings tag <u> en de afsluitende tag </u> wordt onderstreept weergegeven in de browser.

HTML-tags worden in sommige websites weergegeven in hoofdletters om het lezen te vergemakkelijken en fouten
makkelijk op te sporen, hoewel er geen onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters, dus
bijvoorbeeld <HTML> is hetzelfde als <html>.


Er wordt echter wel aangeraden om bij het invoeren van HTML-tags en attributen kleine letters te gebruiken als
voorbereiding op toekomstige webtechnologieën en zoekmachine optimalisatie.

  Voorbeeld:  
  <!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<html>Hier komt de titel<html>
</head>
   <body>
      <h1>Dit is kopniveau 1</h1>
      <b>Deze tekst wordt vet weergegeven.</b>
      <i>Deze tekst wordt cursief weergegeven.</i>
      <u>Deze tekst wordt onderstreept weergegeven.</u>
      <p>Deze tekst vormt een paragraaf.</p>
   <body>
<html>
 
   

Jouwpc gebruikt kleine letters in tags omdat het W3C (World Wide Web Consortium), kleine
letters aanbeveelt, en alle tags moeten in kleine letters geschreven worden in XHTML.


   
or